Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 5
Hôm nay 19
Hôm qua 14
Trong tuần 19
Trong tháng 369
Tổng cộng 27,532

Inductive Proximity Sensor - HTM sensor, giá rẻ nhất, hãy liên hệ chúng tôi

Mô tả: INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, SQUARE TYPE, PLASTIC, SHIELDED CONSTRUCTION20MM RANGE, AC/DC OUTPUT, NORMALLY CLOSED OUTPUT, MINI QUICK-CONNECT
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: HTM sensor
Ngày đăng: 27-03-2016

Chi tiết sản phẩm

 Nguyễn Thành Dĩnh
Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I - 0945 305 863
email I thanhdinh.ans@ansvietnam.com

 

 

Online contact===================================
Description: Description: Description: Description: image002thanhdinh_ans Description: Description: Description: Description: image003 thanhdinh_ans


Description: Description: Logo ANS with slogan.jpg

 

ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)

add I D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
  Category Part Description Description
HTM Singapore Prox FQP1-3010N-S4U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox FQP1-3010N-SRU4F Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Asia Prox FQP1-3010N-SRU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Sensors Prox FQP1-3010P-A3U2F Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox FQP1-3010P-A3U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox FQP1-3010P-ARU4F Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Singapore Prox FQP1-3010P-ARU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Cambodia Prox FQP1-3010P-B3U2F Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM China Prox FQP1-3010P-B3U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox FQP1-3010P-BRU4F Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Asia Prox FQP1-3010P-BRU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Sensors Prox FQP1-3010P-S4U2F Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox FQP1-3010P-S4U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox FQP1-3010P-SRU4F Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Singapore Prox FQP1-3010P-SRU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox FQP1-3010U-A2U2F Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, AC/DC Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox FQP1-3010U-A2U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, AC/DC Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox FQP1-3010U-AUU3F Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, AC/DC Output, Normally Open Output, 3-Pin, 1/2-20 Quick-Connect
HTM Laos Prox FQP1-3010U-AUU3T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, AC/DC Output, Normally Open Output, 3-Pin, 1/2-20 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox FQP1-3010U-B2U2F Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, AC/DC Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox FQP1-3010U-B2U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, AC/DC Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Cambodia Prox FQP1-3010U-BUU3F Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, AC/DC Output, Normally Closed Output, 3-Pin, 1/2-20 Quick-Connect
HTM Myanmar Prox FQP1-3010U-BUU3T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, AC/DC Output, Normally Closed Output, 3-Pin, 1/2-20 Quick-Connect
HTM Philippine Prox FQP1-3110A-A2L2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, AC Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Palestine Prox FQP1-3110A-A2S2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, AC Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM India Prox FQP1-3110A-AUL3T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, AC Output, Normally Open Output, 3-Pin, 1/2-20 Quick-Connect
HTM Iran Prox FQP1-3110A-B2L2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, AC Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Iraq Prox FQP1-3110A-B2S2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, AC Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox FQP1-3110A-BUL3T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, AC Output, Normally Closed Output, 3-Pin, 1/2-20 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox FQP1-3110C-A2S2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox FQP1-3110C-A2U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox FQP1-3110C-ARU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Asia Prox FQP1-3110C-B2S2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox FQP1-3110C-B2U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox FQP1-3110C-BRU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox FQP1-3110N-A3S2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox FQP1-3110N-A3U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Cambodia Prox FQP1-3110N-ARU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox FQP1-3110N-B3S2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox FQP1-3110N-B3U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox FQP1-3110N-BRU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Laos Prox FQP1-3110N-S4S2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, NPN Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox FQP1-3110N-S4U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, NPN Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox FQP1-3110N-SRU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, NPN Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox FQP1-3110P-A3S2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox FQP1-3110P-A3U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox FQP1-3110P-ARU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Laos Prox FQP1-3110P-B3S2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox FQP1-3110P-B3U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox FQP1-3110P-BRU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Cambodia Prox FQP1-3110P-S4S2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Myanmar Prox FQP1-3110P-S4U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Philippine Prox FQP1-3110P-SRU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Thailand Prox FQP1-3110U-A2S2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, AC/DC Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox FQP1-3110U-A2U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, AC/DC Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox FQP1-3110U-B2S2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, AC/DC Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox FQP1-3110U-B2U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, AC/DC Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox FQP1-3202N-A3U2F Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 32mm Threaded Body, 2mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox FQP1-3202N-ARU4F Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 32mm Threaded Body, 2mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Singapore Prox FQP1-3202N-B3U2F Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 32mm Threaded Body, 2mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox FQP1-3202N-BRU4F Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 32mm Threaded Body, 2mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Asia Prox FQP1-3202P-A3U2F Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 32mm Threaded Body, 2mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox FQP1-3202P-ARU4F Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 32mm Threaded Body, 2mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Laos Prox FQP1-3202P-B3U2F Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 32mm Threaded Body, 2mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox FQP1-3202P-BRU4F Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction, 32mm Threaded Body, 2mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Singapore Prox FQP1-3510A-A2L2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, AC Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Cambodia Prox FQP1-3510A-AUL3T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, AC Output, Normally Open Output, 3-Pin, 1/2-20 Quick-Connect
HTM Myanmar Prox FQP1-3510A-B2L2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, AC Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Philippine Prox FQP1-3510A-BUL3T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, AC Output, Normally Closed Output, 3-Pin, 1/2-20 Quick-Connect
HTM Thailand Prox FQP1-3510C-A2U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox FQP1-3510C-ARU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Asia Prox FQP1-3510C-B2U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox FQP1-3510C-BRU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Laos Prox FQP1-3510N-A3U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox FQP1-3510N-ARU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Singapore Prox FQP1-3510N-B3U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox FQP1-3510N-BRU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Asia Prox FQP1-3510N-S4U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, NPN Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox FQP1-3510N-SRU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, NPN Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Laos Prox FQP1-3510P-A3U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox FQP1-3510P-ARU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Singapore Prox FQP1-3510P-B3U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Cambodia Prox FQP1-3510P-BRU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Myanmar Prox FQP1-3510P-S4U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Philippine Prox FQP1-3510P-SRU4T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Palestine Prox FQP1-3510U-A2U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, AC/DC Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM India Prox FQP1-3510U-B2U2T Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 10mm Range, AC/DC Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Iran Prox FQP1-4002A-A2L2 Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, AC Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Iraq Prox FQP1-4002A-B2L2 Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, AC Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox FQP1-4002C-A2U2 Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox FQP1-4002C-ACU3 Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Singapore Prox FQP1-4002C-B2U2 Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox FQP1-4002C-BCU3 Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Asia Prox FQP1-4002N-A3U2 Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox FQP1-4002N-ACU3 Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Laos Prox FQP1-4002N-B3U2 Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox FQP1-4002N-BCU3 Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Singapore Prox FQP1-4002N-S4U2 Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Cambodia Prox FQP1-4002P-A3U0.15/P12 Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM China Prox FQP1-4002P-A3U2 Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Indonesia Prox FQP1-4002P-A3U2+C-FA3TZ-V060.7M Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox FQP1-4002P-A3U2+C-MS3TZ-V060.7M Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox FQP1-4002P-ACU3 Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Sensors Prox FQP1-4002P-ARU4 Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Laos Prox FQP1-4002P-B3U2 Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox FQP1-4002P-B3U2+C-MS3TZ-V060.7 Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox FQP1-4002P-BCU3 Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Cambodia Prox FQP1-4002P-S4U2 Inductive Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect