Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 10
Hôm nay 24
Hôm qua 14
Trong tuần 24
Trong tháng 374
Tổng cộng 27,537

LONG RANGE PROXIMITY SENSOR

Mô tả: LONG RANGE PROXIMITY SENSOR, CYLINDRICAL , PLASTIC, SHIELDED CONSTRUCTION, 34MM SMOOTH BODY, 22MM RANGE, NPN OUTPUT
Weight: 3 lbs
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: MTH Sensor
Ngày đăng: 27-03-2016

Chi tiết sản phẩm

 
Nguyễn Thành Dĩnh
Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I - 0945 305 863
email I thanhdinh.ans@ansvietnam.com

 

 

Online contact===================================
Description: Description: Description: Description: image002thanhdinh_ans Description: Description: Description: Description: image003 thanhdinh_ans


Description: Description: Logo ANS with slogan.jpg

 

ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)

add I D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
 
HTM Philippine Prox LCP1-1812P-BRU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 18mm Threaded Body, 12mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Palestine Prox LCP1-3022N-A3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM India Prox LCP1-3022N-ARU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Iran Prox LCP1-3022N-AYU5 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, NPN Output, Normally Open Output ,
HTM Iraq Prox LCP1-3022N-AZU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Mini Quick-Connect
HTM Laos Prox LCP1-3022N-B3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox LCP1-3022N-BRU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Singapore Prox LCP1-3022N-BYU5 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, NPN Output, Normally Closed Output ,
HTM Vietnam Prox LCP1-3022N-BZU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Asia Prox LCP1-3022NU Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, NPN Output
HTM Sensors Prox LCP1-3022NU-R Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, NPN Output 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Laos Prox LCP1-3022NU-Y Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, NPN Output
HTM Malaysia Prox LCP1-3022NU-Z Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, NPN Output Mini Quick-Connect
HTM Singapore Prox LCP1-3022P-A3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Cambodia Prox LCP1-3022P-ARU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox LCP1-3022P-AYU5 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, PNP Output, Normally Open Output ,
HTM Asia Prox LCP1-3022P-AZU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Mini Quick-Connect
HTM Sensors Prox LCP1-3022P-B3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox LCP1-3022P-BRU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox LCP1-3022P-BYU5 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, PNP Output, Normally Closed Output ,
HTM Singapore Prox LCP1-3022P-BZU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 22mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Vietnam Prox LCP1-D2012N-A3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 20mm Smooth Body, 12mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox LCP1-D2012N-ARU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 20mm Smooth Body, 12mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Sensors Prox LCP1-D2012N-B3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 20mm Smooth Body, 12mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox LCP1-D2012N-BRU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 20mm Smooth Body, 12mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox LCP1-D2012NU Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 20mm Smooth Body, 12mm Range, NPN Output
HTM Singapore Prox LCP1-D2012NU-R Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 20mm Smooth Body, 12mm Range, NPN Output 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Cambodia Prox LCP1-D2012P-A3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 20mm Smooth Body, 12mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Myanmar Prox LCP1-D2012P-ARU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 20mm Smooth Body, 12mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Philippine Prox LCP1-D2012P-B3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 20mm Smooth Body, 12mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Thailand Prox LCP1-D2012P-BRU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 20mm Smooth Body, 12mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox LCP1-D3422N-A3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox LCP1-D3422N-ARU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Sensors Prox LCP1-D3422N-AYU5 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, NPN Output, Normally Open Output ,
HTM Laos Prox LCP1-D3422N-AZU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Mini Quick-Connect
HTM Malaysia Prox LCP1-D3422N-B3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox LCP1-D3422N-BRU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox LCP1-D3422N-BYU5 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, NPN Output, Normally Closed Output ,
HTM Asia Prox LCP1-D3422N-BZU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Sensors Prox LCP1-D3422NU Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, NPN Output
HTM Laos Prox LCP1-D3422NU-R Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, NPN Output 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox LCP1-D3422NU-Y Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, NPN Output
HTM Singapore Prox LCP1-D3422NU-Z Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, NPN Output Mini Quick-Connect
HTM Cambodia Prox LCP1-D3422P-A3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Myanmar Prox LCP1-D3422P-ARU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Philippine Prox LCP1-D3422P-AYU5 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, PNP Output, Normally Open Output ,
HTM Thailand Prox LCP1-D3422P-AZU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Mini Quick-Connect
HTM Vietnam Prox LCP1-D3422P-B3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox LCP1-D3422P-BRU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Sensors Prox LCP1-D3422P-BYU5 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, PNP Output, Normally Closed Output ,
HTM Laos Prox LCP1-D3422P-BZU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Shielded Construction, 34mm Smooth Body, 22mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Malaysia Prox LCP2-1210N-A3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 12mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox LCP2-1210N-ARU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 12mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox LCP2-1210N-B3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 12mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox LCP2-1210N-BRU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 12mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Sensors Prox LCP2-1210NU Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 12mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output
HTM Laos Prox LCP2-1210NU-R Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 12mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox LCP2-1210P-A3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 12mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox LCP2-1210P-ARU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 12mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Cambodia Prox LCP2-1210P-B3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 12mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Myanmar Prox LCP2-1210P-BRU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 12mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Philippine Prox LCP2-1820N-A3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Palestine Prox LCP2-1820N-ARU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM India Prox LCP2-1820N-B3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Iran Prox LCP2-1820N-BRU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Iraq Prox LCP2-1820NU Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output
HTM Laos Prox LCP2-1820NU-R Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox LCP2-1820P-A3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox LCP2-1820P-ARU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox LCP2-1820P-B3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox LCP2-1820P-BRU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Sensors Prox LCP2-3040N-A3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox LCP2-3040N-ARU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox LCP2-3040N-AYU5 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, NPN Output, Normally Open Output ,
HTM Singapore Prox LCP2-3040N-AZU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Mini Quick-Connect
HTM Cambodia Prox LCP2-3040N-B3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM China Prox LCP2-3040N-BRU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox LCP2-3040N-BYU5 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, NPN Output, Normally Closed Output ,
HTM Asia Prox LCP2-3040N-BZU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Sensors Prox LCP2-3040NU Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, NPN Output
HTM Laos Prox LCP2-3040NU-R Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, NPN Output 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox LCP2-3040NU-Y Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, NPN Output
HTM Singapore Prox LCP2-3040NU-Z Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, NPN Output Mini Quick-Connect
HTM Vietnam Prox LCP2-3040P-A3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox LCP2-3040P-ARU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Sensors Prox LCP2-3040P-AYU5 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, PNP Output, Normally Open Output ,
HTM Laos Prox LCP2-3040P-AZU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Mini Quick-Connect
HTM Malaysia Prox LCP2-3040P-B3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox LCP2-3040P-BRU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Cambodia Prox LCP2-3040P-BYU5 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, PNP Output, Normally Closed Output ,
HTM Myanmar Prox LCP2-3040P-BZU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 40mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Philippine Prox LCP2-D2020N-A3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 20mm Smooth Body, 20mm range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Palestine Prox LCP2-D2020N-ARU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 20mm Smooth Body, 20mm range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM India Prox LCP2-D2020N-B3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 20mm Smooth Body, 20mm range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Iran Prox LCP2-D2020N-BRU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 20mm Smooth Body, 20mm range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Iraq Prox LCP2-D2020NU Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 20mm Smooth Body, 20mm range, NPN Output
HTM Laos Prox LCP2-D2020NU-R Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 20mm Smooth Body, 20mm range, NPN Output 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox LCP2-D2020P-A3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 20mm Smooth Body, 20mm range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox LCP2-D2020P-ARU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 20mm Smooth Body, 20mm range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox LCP2-D2020P-B3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 20mm Smooth Body, 20mm range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox LCP2-D2020P-BRU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 20mm Smooth Body, 20mm range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Sensors Prox LCP2-D3440N-A3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 34mm Smooth Body, 40mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox LCP2-D3440N-ARU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 34mm Smooth Body, 40mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox LCP2-D3440N-AYU5 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 34mm Smooth Body, 40mm Range, NPN Output, Normally Open Output ,
HTM Singapore Prox LCP2-D3440N-AZU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 34mm Smooth Body, 40mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Mini Quick-Connect
HTM Cambodia Prox LCP2-D3440N-B3U2 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 34mm Smooth Body, 40mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox LCP2-D3440N-BRU4 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 34mm Smooth Body, 40mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Asia Prox LCP2-D3440N-BYU5 Long Range Proximity Sensor, Cylindrical , Plastic, Unshielded Construction, 34mm Smooth Body, 40mm Range, NPN Output, Normally Closed Output ,
HTM Sensors Prox LCP2-D3440N-BZU4 Long Range Proxim