Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 11
Hôm nay 25
Hôm qua 14
Trong tuần 25
Trong tháng 375
Tổng cộng 27,538

M12 photoelectric sensors

Mô tả: > Modelli a diffusione diretta, polarizzati e barriera
> Models diffuse reflection, polarized and through-beam
> Regolazione della sensibilità mediante pulsante
teach-in o cablaggio
> Local and remote teach-in function
> Configurabilità Light-on / Dark-on
> Light-on / Dark-on selectable outputs
> Grado di protezione IP67
> IP67 protection degree
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: Microdetectors
Ngày đăng: 22-03-2017

Chi tiết sản phẩm

 Nguyễn Thành Dĩnh
Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I - 0945 305 863
email I thanhdinh.ans@ansvietnam.com

 

 

Online contact===================================
Description: Description: Description: Description: image002thanhdinh_ans Description: Description: Description: Description: image003 thanhdinh_ans


Description: Description: Logo ANS with slogan.jpg

 

ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)

add I D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
M12 photoelectric sensors
       
DM2/0N-1A 100 mm diffused NPN without adj. cable B M
DM2/0N-1H 100 mm diffused NPN without adj. M12 plug A M
DM2/0P-1A 100 mm diffused PNP without adj. cable B M
DM2/0P-1H 100 mm diffused PNP without adj. M12 plug A M
       
DM3/0N-1A 100 mm diffused NPN with adj. cable C M
DM3/0N-1H 100 mm diffused NPN with adj. M12 plug C M
DM3/0P-1A 100 mm diffused PNP with adj. cable B M
DM3/0P-1H 100 mm diffused PNP with adj. M12 plug A M
       
DM7/0N-1A 300 mm diffused NPN with adj. cable C M
DM7/0N-1H 300 mm diffused NPN with adj. M12 plug B M
DM7/0P-1A 300 mm diffused PNP with adj. cable C M
DM7/0P-1H 300 mm diffused PNP with adj. M12 plug A M
       
DMP/0N-1A 2 m Polar. NPN with adj. cable C M
DMP/0N-1H 2 m Polar. NPN with adj. M12 plug C M
DMP/0P-1A 2 m Polar. PNP with adj. cable B M
DMP/0P-1H 2 m Polar. PNP with adj. M12 plug B M
DMP/0N-1A25 2 m Polar. NPN without adj. cable C M
DMP/0N-1H25 2 m Polar. NPN without adj. M12 plug C M
DMP/0P-1A25 2 m Polar. PNP without adj. cable C M
DMP/0P-1H25 2 m Polar. PNP without adj. M12 plug A M
       
DME/00-1A 4 m Emitter with adj. without check cable C M
DME/00-1H 4 m Emitter with adj. without check M12 plug B M
DME/X0-1A 4 m Emitter with adj. with check cable C M
DME/X0-1H 4 m Emitter with adj. with check M12 plug C M
DME/00-1A25 4 m Emitter without adj. without check cable C M
DME/00-1H25 4 m Emitter without adj. without check M12 plug C M
DME/X0-1A25 4 m Emitter without adj. with check cable C M
DME/X0-1H25 4 m Emitter without adj. with check M12 plug C M
       
DMR/0N-1A 4 m Receiver NPN cable C M
DMR/0N-1H 4 m Receiver NPN M12 plug C M
DMR/0P-1A 4 m Receiver PNP cable B M
DMR/0P-1H 4 m Receiver PNP M12 plug A M
       
M18 d.c. 3/4 wires axial optics photoelectric sensors
       
SS0/0N-0A B.G.S. 50 mm NPN L/D plast. cable C M
SS0/0N-0E B.G.S. 50 mm NPN L/D plast. M12 plug C M
SS0/0N-1A B.G.S. 50 mm NPN L/D metal cable C M
SS0/0N-1E B.G.S. 50 mm NPN L/D metal M12 plug C M
SS0/0P-0A B.G.S. 50 mm PNP L/D plast. cable C M
SS0/0P-0E B.G.S. 50 mm PNP L/D plast. M12 plug B M
SS0/0P-1A B.G.S. 50 mm PNP L/D metal cable C M
SS0/0P-1E B.G.S. 50 mm PNP L/D metal M12 plug B M
SS0/LP-0E B.G.S. 50 mm PNP Lon plast. M12 plug C M
SS0/LP-1E B.G.S. 50 mm PNP Lon metal M12 plug C M
       
SS1/0N-0A B.G.S. 100 mm NPN L/D plast. cable C M
SS1/0N-0E B.G.S. 100 mm NPN L/D plast. M12 plug C M
SS1/0N-1A B.G.S. 100 mm NPN L/D metal cable C M
SS1/0N-1E B.G.S. 100 mm NPN L/D metal M12 plug C M
SS1/0P-0A B.G.S. 100 mm PNP L/D plast. cable C M
SS1/0P-0E B.G.S. 100 mm PNP L/D plast. M12 plug A M
SS1/0P-1A B.G.S. 100 mm PNP L/D metal cable C M
SS1/0P-1E B.G.S. 100 mm PNP L/D metal M12 plug B M
SS1/LP-0E B.G.S. 100 mm PNP Lon plast. M12 plug C M
SS1/LP-1E B.G.S. 100 mm PNP Lon metal M12 plug C M
       
SST/0P-1A B.G.S. Focalizer PNP L/D metal cable C M
SST/0P-1E B.G.S. Focalizer PNP L/D metal M12 plug C M
SST/0N-1A B.G.S. Focalizer NPN L/D metal cable C M
SST/0N-1E B.G.S. Focalizer NPN L/D metal M12 plug C M
       
STF-12 Focalizer 12 mm for SST A M
STF-25 Focalizer 25 mm for SST A M
       
SS2/0N-0A Energ. 100 mm NPN L/D plast. cable C M
SS2/0N-0E Energ. 100 mm NPN L/D plast. M12 plug B M
SS2/0N-1A Energ. 100 mm NPN L/D metal cable C M
SS2/0N-1E Energ. 100 mm NPN L/D metal M12 plug C M
SS2/0P-0A Energ. 100 mm PNP L/D plast. cable C M
SS2/0P-0E Energ. 100 mm PNP L/D plast. M12 plug B M
SS2/0P-1A Energ. 100 mm PNP L/D metal cable C M
SS2/0P-1E Energ. 100 mm PNP L/D metal M12 plug B M
SS2/LP-0E Energ. 100 mm PNP Lon plast. M12 plug A M
SS2/LP-1E Energ. 100 mm PNP Lon metal M12 plug A M
SS2/LP-1A Energ. 100 mm PNP Lon metal cable C M
SS2/LN-0A Energ. 100 mm NPN Lon plast. cable C M
SS2/LN-0E Energ. 100 mm NPN Lon plast. M12 plug B M
SS2/LN-1A Energ. 100 mm NPN Lon metal cable C M
SS2/LN-1E Energ. 100 mm NPN Lon metal M12 plug B M
SS2/LP-0A Energ. 100 mm PNP Lon plast. cable C M
       
SS7/0N-0A Energ. 400 mm NPN L/D plast. with adj. cable C M
SS7/0N-0E Energ. 400 mm NPN L/D plast. with adj. M12 plug C M
SS7/0N-1A Energ. 400 mm NPN L/D met. with adj. cable C M
SS7/0N-1E Energ. 400 mm NPN L/D met. with adj. M12 plug C M
SS7/0P-0A Energ. 400 mm PNP L/D plast. with adj. cable B M
SS7/0P-0E Energ. 400 mm PNP L/D plast. with adj. M12 plug B M
SS7/0P-1A Energ. 400 mm PNP L/D met. with adj. cable C M
SS7/0P-1E Energ. 400 mm PNP L/D met. with adj. M12 plug B M
SS7/LP-0E Energ. 400 mm PNP Lon plast. with adj. M12 plug C M
SS7/LP-1E Energ. 400 mm PNP Lon met. with adj. M12 plug B M
       
SSC/0N-0A Reflector 4 m NPN L/D plast. cable B M
SSC/0N-0E Reflector 4 m NPN L/D plast. M12 plug C M
SSC/0N-1A Reflector 4 m NPN L/D met. cable B M
SSC/0N-1E Reflector 4 m NPN L/D met. M12 plug C M
SSC/0P-0A Reflector 4 m PNP L/D plast. cable C M
SSC/0P-0E Reflector 4 m PNP L/D plast. M12 plug A M
SSC/0P-1A Reflector 4 m PNP L/D met. cable C M
SSC/0P-1E Reflector 4 m PNP L/D met. M12 plug B M
SSC/DN-0E Reflector 4 m NPN Don plast. M12 plug C M
SSC/DN-1E Reflector 4 m NPN Don met. M12 plug C M
SSC/0P-0E3X Reflector 4 m with adj. PNP L/D plast. M12 plug C M
SSC/0P-1E3X Cat.Pol. 3 m with adj. PNP L/D met. M12 plug C M
SSC/DP-0E Reflector 4 m PNP Don plast. M12 plug B M
SSC/DP-1E Reflector 4 m PNP Don met. M12 plug B M
SSC/LP-0E Reflector 4 m PNP Lon plast. M12 plug B M
       
SSP/0N-0A Cat.Pol. 3 m NPN L/D plast. cable C M
SSP/0N-0E Cat.Pol. 3 m NPN L/D plast. M12 plug C M
SSP/0N-1A Cat.Pol. 3 m NPN L/D metal cable C M
SSP/0N-1E Cat.Pol. 3 m NPN L/D metal M12 plug C M
SSP/0P-0A Cat.Pol. 3 m PNP L/D plast. cable C M
SSP/0P-0E Cat.Pol. 3 m PNP L/D plast. M12 plug B M
SSP/0P-1A Cat.Pol. 3 m PNP L/D metal cable C M
SSP/0P-1E Cat.Pol. 3 m PNP L/D metal M12 plug B M
SSP/0P-0E3X Cat.Pol. 3 m with adj. PNP L/D plast. M12 plug C M
SSP/0P-1E3X Cat.Pol. 3 m with adj. PNP L/D metal M12 plug C M
       
SSH/00-0A Emitter 14 m plast. cable B M
SSH/00-0E Emitter 14 m plast. M12 plug B M
SSH/00-1A Emitter 14 m metal cable C M
SSH/00-1E Emitter 14 m metal M12 plug B M
SSH/X0-0A Emitter 14 m Check plast. cable C M
SSH/X0-0E Emitter 14 m Check plast. M12 plug C M
SSH/X0-1A Emitter 14 m Check metal cable C M
SSH/X0-1E Emitter 14 m Check metal M12 plug C M
       
SSZ/0N-0A Receiver 14 m NPN L/D plast. cable C M
SSZ/0N-0E Receiver 14 m NPN L/D plast. M12 plug C M
SSZ/0N-1A Receiver 14 m NPN L/D metal cable C M
SSZ/0N-1E Receiver 14 m NPN L/D metal M12 plug C M
SSZ/0P-0A Receiver 14 m PNP L/D plast. cable C M
SSZ/0P-0E Receiver 14 m PNP L/D plast. M12 plug B M
SSZ/0P-1A Receiver 14 m PNP L/D metal cable C M
SSZ/0P-1E Receiver 14 m PNP L/D metal M12 plug B M
       
SSD/0N-0A Receiver 14 m with adj. NPN L/D plast. cable C M
SSD/0N-0E Receiver 14 m with adj. NPN L/D plast. M12 plug C M
SSD/0N-1A Receiver 14 m with adj. NPN L/D metal cable C M
SSD/0N-1E Receiver 14 m with adj. NPN L/D metal M12 plug C M
SSD/0P-0A Receiver 14 m with adj. PNP L/D plast. cable B M
SSD/0P-0E Receiver 14 m with adj. PNP L/D plast. M12 plug B M
SSD/0P-1A Receiver 14 m with adj. PNP L/D metal cable B M
SSD/0P-1E Receiver 14 m with adj. PNP L/D metal M12 plug C M
       
SSU/00-0A Emitter red light reduced beam C M
SSU/00-0E Emitter red light reduced beam B M
SSU/00-1A Emitter red light reduced beam C M
SSU/00-1H Emitter red light reduced beam C M
       
SSG/AP-0A Receiver 8 m NO/PNP cable plast. C M
SSG/AP-0E Receiver 8 m NO/PNP M12 plug plast. B M
SSG/AP-1A Receiver 8 m NO/PNP cable metal C M
SSG/AP-1H Receiver 8 m NO/PNP M12 plug metal C M
       
SSV/AP-0A Receiver 3 m NO/PNP cable plast. C M
SSV/AP-0E Receiver 3 m NO/PNP M12 plug plast. B M
SSV/AP-1A Receiver 3 m NO/PNP cable metal C M
SSV/AP-1H Receiver 3 m NO/PNP M12 plug metal C M
       
M18 d.c. photoelectric sensors for optic fibres
       
SSF/0N-0A NPN L/D Teach-in plast. cable C M
SSF/0N-0E NPN L/D Teach-in plast. M12 plug C M
SSF/0N-1A NPN L/D Teach-in metal cable C M
SSF/0N-1E NPN L/D Teach-in metal M12 plug C M
SSF/0P-0A PNP L/D Teach-in plast. cable B M
SSF/0P-0E PNP L/D Teach-in plast. M12 plug A M
SSF/0P-1A PNP L/D Teach-in metal cable C M
SSF/0P-1E PNP L/D Teach-in metal M12 plug B M
       
M18 d.c.. 3/4 wires radial pipe optic 90° photoelectric sensors
       
SPH/00-0A Emitter 14 m plast. cable C M
SPH/00-0E Emitter 14 m plast. M12 plug B M
SPH/00-1A Emitter 14 m metal cable C M
SPH/00-1E Emitter 14 m metal M12 plug C M
       
SPZ/0N-0E Receiver 14 m NPN L/D plast. M12 plug C M
SPZ/0P-0A Receiver 14 m PNP L/D plast. cable C M
SPZ/0P-0E Receiver 14 m PNP L/D plast. M12 plug B M
SPZ/0P-1A Receiver 14 m PNP L/D metal cable C M
SPZ/0P-1E Receiver 14 m PNP L/D metal M12 plug C M
       
SPD/0P-0A Receiver 14 m with adj. PNP L/D plast. cable C M
SPD/0P-0E Receiver 14 m with adj. PNP L/D plast. M12 plug C M
SPD/0P-1A Receiver 14 m with adj. PNP L/D metal cable C M
SPD/0P-1E Receiver 14 m with adj. PNP L/D metal M12 plug C M
       
SPU/00-0E Emitter red light reduced beam C M
SPG/AP-0E Receiver 8 m NO/PNP M12 plug plast. C M
SPG/CP-0E Receiver 8 m NC/PNP M12 plug plast. C M
       
M18 d.c.. axial optic interface DECOUT photoelectric sensors
       
MS0/00-0A B.G.S. 50 mm plast. axial cable C M
MS0/00-0E B.G.S. 50 mm plast. M12 plug C M
MS0/00-1A B.G.S. 50 mm metal axial cable C M
MS0/00-1H B.G.S. 50 mm metal M12 plug C M
MS0/00-1E B.G.S. 50 mm metal. M12 plug C M
       
MS1/00-0A B.G.S. 100 mm plast. axial cable C M
MS1/00-0E B.G.S. 100 mm plast. M12 plug B M
MS1/00-1A B.G.S. 100 mm metal axial cable C M
MS1/00-1H B.G.S. 100 mm metal M12 plug B M
MS1/00-1E B.G.S. 100 mm metal. M12 plug B M
       
MST/00-1A B.G.S. Focalizer DECOUT metal cable C M
MST/00-1H B.G.S. Focalizer DECOUT metal M12 plug C M
MST/00-1E B.G.